โครงการค่ายเม็ดทราย (Med-Sci camp 2017) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2...
 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล จา...
 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระราชนุสาวรีย์ส...
 
ศึกษาดูงานรายวิชาอณูชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการขีววิทยาและดีเอ...