หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
 
กิจกรรม : การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วทบ. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตร วทบ. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมปักธงชัย วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้คะแนนประเมิน 3.79 (ระดับดี) สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ 1. ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ 2. ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ 3. อ.ดร ชาลินี มานะยิ่ง ที่ได้ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ภาพประกอบ :