หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์
 
กิจกรรม : กิจกรรมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2564 ณ วัดบ้านใหม่อินทราราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมมีอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพประกอบ :