หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > การประชุมการจัดการความรู้ (Kno
 
กิจกรรม : การประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการประชุมย่อย การจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) ในหัวข้อ"การเขียนบทความวิจัยให้ได้ลงตีพิมพ์" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปังธงชัย วิทยาลัยครราชสีมา

ภาพประกอบ :