หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรมบริการวิชาการคณะวิท
 
กิจกรรม : กิจกรรมบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในกิจกรรมมีให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อหนอนพยาธิ การส่องกล้องจุลทรรศน์ดูหนอนพยาธิ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กิจกรรม D.I.Y SOAP “การทำสบู่ด้วยตัวเอง” จากสาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และกิจกรรมมีการเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมาย กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งทักษะ และความรู้สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ภาพประกอบ :