หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการบริการทางวิชาการแก่
 
กิจกรรม : โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดกิจกรรม : โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนระดับสถาบันจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมออกให้บริการความรู้ประโยชน์สมุนไพรใกล้ตัวเบื้องต้น พร้อมทั้งกิจกรรมการประดิษฐ์กระถางสมุนไพรเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้กับน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปของชุมชนบ้านใหม่

ภาพประกอบ :