หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกร
 
กิจกรรม : งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา2563

รายละเอียดกิจกรรม : งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยที่พัฒนาทักษะขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางเคมีวิเคราะห์ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 3 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ชั้นปีที่ 4 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภายในงานยังจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกายวิภาคศาสตร์ พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะในการตอบคำถามกายวิภาคศาสตร์ และผู้ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆ

ภาพประกอบ :