หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ชมรมแบ่งฝันปันสุข คณะวิทยาศ
 
กิจกรรม : ชมรมแบ่งฝันปันสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4

รายละเอียดกิจกรรม : ชมรมแบ่งฝันปันสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองรังกา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :