หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > งานมุฑิตาจิตเเละปัจฉิมนิเท
 
กิจกรรม : งานมุฑิตาจิตเเละปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์ได้จัดงานมุฑิตาจิตเเละปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ เเละวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ เเละดร.พหล เเสนสมชัย ที่ได้ให้เกียรติมาให้พูดคุยให้ความรู้เเก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับการเตรียมตัวออกสู่โลกเเห่งการทำงานเเละการเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพประกอบ :