หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภ
 
กิจกรรม : คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2562 ทางคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น -ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน -ห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ -ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรการ์การแพทย์ -ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ -ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ภาพประกอบ :