หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแ
 
กิจกรรม : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับปริญญาตรี

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ส่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

ภาพประกอบ :