หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ค่ายสร้างฝันปั้นนักปฏิบัติ
 
กิจกรรม : ค่ายสร้างฝันปั้นนักปฏิบัติ ปี 2

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการ "ค่ายสร้างฝันปั้นนักปฏิบัติ ปี 2" ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ซึ่งในการจัดค่ายครั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรม เป็นดังนี้ กิจกรรมที่ 1 โลกของจุลินทรีย์ กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ กิจกรรมที่ 3 ฐานนิติวิทย์รุ่นเยาว์ กิจกรรมที่ 4 บิวตี้คิดส์ ซึ่งนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมได้ความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ในการเรียนได้เป็นอย่างดี

ภาพประกอบ :