หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกร
 
กิจกรรม : งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา ครั้งที่ 1 seks shop istanbul

รายละเอียดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ในงานมีการจัดแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย ที่พัฒนาทักษะขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 นำเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอแบบ Poster presentation ชั้นปีที่ 4 นำเสนอแบบ Oral presentation sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   gay sex toys   izmir sex shop   antalya sex shop   ankara sex shop   sex shop   vibratör   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop   izmir sex shop   vibratör   iç giyim   sex shop   sex shop   seks shop   saç bakım   seks shop   seks shop   sex toys   sex toys   gay sex shop   gay sex shop   strapon nedir   kızılay sex shop   travesti sex   erotik seks shop   erotik seks shop  

ภาพประกอบ :