หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษ
 
กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดกิจกรรม : ทางคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ซึ่งการที่ได้ศึกษาดูเครื่องมือทางการแพทย์ และ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ นั้นได้รับประโยนช์เพื่อนำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน และนำความรู้มาพัฒนาตนเองใช้เป็นการต่อยอดในการทำงานต่อไป

ภาพประกอบ :