หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > การตรวจประกันคุณภาพการศึกษ
 
กิจกรรม : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดกิจกรรม : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ "ดี" กราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะ หลักสูตรจะนำไปพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นไป

ภาพประกอบ :