หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการเตรียมความพร้อมและป
 
กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเรียน ประจำปีการศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งในโครงการทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเรียน ในกิจกรรมวันแรก ได้จัดฐานกิจกรรมปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา มีการตรวจหากรุ๊ปเลือดและให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติ และฐานกิจกรรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ในกิจกรรมมีการตรวจเชื้อก่อโรคในน้ำดื่ม เลี้ยงเชื้อในอาหาร และให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติ กิจกรรมวันที่สอง ฐานกิจกรรมนิติวิทย์ ได้จัดกิจกรรมการลองบทบาทเป็นผู้ไขคดีหาผู้ต้องหา สรุปเหตุการณ์ฆาตกรรม และฐานกิจกรรมปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ นักศึกษาได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานทางการกายวิภาคศาสตร์ และมีการจำลองสถานการณ์การสอบปฏิบัติการจริง

ภาพประกอบ :