หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > สาขาผลิตภัณฑ์และความงาม คณะ
 
กิจกรรม : สาขาผลิตภัณฑ์และความงาม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศ

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในโครงการทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาผลิตภัณฑ์และความงาม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศ ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ภาพประกอบ :