หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโ
 
กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและพัฒนาศิษย์เก่า แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและพัฒนาศิษย์เก่า แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 510 วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้ 1.เภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และ 2.อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

ภาพประกอบ :