หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดก
 
กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมเรื่อง เทคนิคทาง Histochemistry และการประยุกต์ใช้

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมเรื่อง เทคนิคทาง Histochemistry และการประยุกต์ใช้ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ คือ 1.คุณอนุชา ชมโนนลาว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.คุณปิยฉัตร ทรงวิจิตร นักศึกษาปริญญาเอกด้านปรีคลินิก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีนักศึกษาและผู้ร่วมอบรมจำนวนมาก

ภาพประกอบ :