หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแ
 
กิจกรรม : คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นิเทศนักศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษณ์

รายละเอียดกิจกรรม : คณาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561

ภาพประกอบ :