หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแ
 
กิจกรรม : คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นิเทศนักศึกษา ณ บริษัทโกลเด้นไลน์จำกัด

รายละเอียดกิจกรรม : คณาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ บริษัทโกลเด้นไลน์จำกัด(เครือสหฟาร์ม) จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2561

ภาพประกอบ :