หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแ
 
กิจกรรม : คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นิเทศนักศึกษา ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดกิจกรรม : คณาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 มกราคม 2561

ภาพประกอบ :