หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแ
 
กิจกรรม : คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นิเทศนักศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่

รายละเอียดกิจกรรม : คณาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ในวันที่ 19 มกราคม 2561

ภาพประกอบ :