หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการค่ายเม็ดทราย (Med-Sci camp 2017)
 
กิจกรรม : โครงการค่ายเม็ดทราย (Med-Sci camp 2017) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการค่ายเม็ดทราย (Med-Sci camp 2017) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นนักวิทยาศาตร์ในรูปแบบต่างๆ และได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน ซึ่งประสบความสำเร็จไปด้วยดี

ภาพประกอบ :