หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ต
 
กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล จากโรงเรียนสีมาบริรักษ์

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 27 จากโรงเรียนสีมาบริรักษ์ เนื่องในโอกาสมาศึกษาเพิ่มเติมวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีอาจารย์สุธิดา พื้นแสน รองคณบดี และทีมอาจารย์กายวิภาคศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย และให้ข้อมูลต่างๆ กับ นักเรียนจากโรงเรียนสีมาบริรักษ์

ภาพประกอบ :