หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ศึกษาดูงานรายวิชาเครื่องมื
 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานรายวิชาเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส.

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานวิชาเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับความกรุณาให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการจริง ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (F10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพประกอบ :