หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณาจารย์กลุ่มสาระการงานอาช
 
กิจกรรม : คณาจารย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ต้อนรับ คณาจารย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และดูงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวให้การต้อนรับ และะอ.ภัทราวรรณ รถเพ็ชร หัวหน้าสาขาฯ บรรยายข้อมูลหลักสูตร พร้อมกับจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมา

ภาพประกอบ :