หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์การแพ
 
กิจกรรม : นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์การแพทย์ได้เข้าศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์การแพทย์ได้เข้าศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

ภาพประกอบ :