ทำไมต้องเลือกเรียนด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  
 
 • สาขาแห่งยุค มีงานรองรับ 100% ทั้งเป็นนักวิจัยและพัฒนา หรือผู้ประกอบการธุรกิจ
 • ครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต บุรรจุภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา และประกอบธุรกิจ
 • เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า
 • มีทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทุน Startup ก่อนเรียนจบ ให้ทุกคน !!!
 • มีรายได้ระหว่างเรียน ยิ่งขายมาก ค่าเทอมยิ่งลด
 
     
  Health & Beauty Product เรียนอะไรกัน  
 
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : พฤกษเคมี สารออกฤทธิ์ในพืชและสมุนไพร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ การตั้งตำรับ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและความงามที่ปลอดภัยได้
 
 
   
การควบคุมคุณภาพ : การฝึกทักษะในการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิภาพทางห้องปฏิบัติการ และทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การตรวจสอบสารเคมีตกค้าง และสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
   
การตลาดและการจัดการธุรกิจ : กระบวนการทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การตลาดดิจิตอล การบริหารจัดการธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจขนาดกลางและย่อม
 
 
   
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามจากพืชและสมุนไพร การใช้สถิติและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 
   
การบริการด้านสุขภาพ ความงาม และสปา : การดูแลสุขภาพทางเลือกและธรรมชาติบำบัด ตจวิทยาและการดูแลสุขภาพและความงาม การดูแลและการเสื่อมสภาพของผิวหนัง ศาสตร์การคืนความเยาว์วัยของผิวหนัง เทคนิคทางด้านเวชศาสตร์ความงามสมัยใหม่ โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การบำบัดโดยใช้หลักของสปา
 
     
    โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)  
  #เด็กวิทย์แพทย์ ทำงานอะไรกันบ้าง  
 
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (R&D)
 • ผู้ควบคุมการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) ในบริษัทเอกชน หรือโรงพยาบาล
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 • ที่ปรึกษาด้านความงามและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 • ผู้ประกอบการธุรกิจและเจ้าของธุรกิจ Beauty & Cosmetic product
 • ผู้แทนจำหน่ายวัตถุดิบ สมุนไพร เครื่องมือ เครื่องจักรในอุสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
     
   
     
  FAQ  
 
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ทุนกู้เรียน
 • ค่าเทอม
 • เอกสารประกอบการสมัคร
ม.6 สายวิทย์และศิลป์ ปวช. หรือ ปวส. ก็เรียนได้
ทุน กรอ./กยศ. 100% ไม่จ่ายเพิ่ม
เฉลี่ย 41,000 ต่อเทอม (ตลอดหลักสูตรประมาณ 350,000 บาท)
รูปถ่าย 1’-2’ จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน