การเตรียมสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Call  
     อุปกรณ์ถ่ายและนำสัญญาณภาพ  
 
  • มือถือที่มีกล้องหน้า หรือคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊คที่มีกล้อง ที่มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า VGA (600x400)
  • ใช้ระบบนำส่งสัญาณภาพที่มีความเสถียร และความเร็วของการส่งข้อมูลที่เหมาะสม ไม่ทำให้การสัมภาษณ์ขาดช่วง
     สถานที่บันทึกภาพ  
 
  • ควรเป็นสถานที่ที่เงียบ หรือไร้เสียงรบกวน
     การแต่งกาย  
 
  • ชุดนักเรียน หรือชุดประจำสถาบันที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่